Asociación Freytter Elkartea
 
  • Colombia: Violencia, Paz y Desarrollo en la Agenda 2030

    Perspectiva crítica. ODS 12 y meta 12.6.

    Testu honetan Garapen Agendako azken prozesu orokor gisa aurkezten dira Garapen Helburuak. Horregatik, nahiz eta proiektu honek 12. Garapen Iraunkorraren Helburuari buruz hitz egiten duen: Kontsumo eta ekoizpen jasangarriak bermatzea eta 12.6 Xedea: Enpresei, batez ere enpresa handiei eta enpresa transnazionalei, jardunbide jasangarriak har ditzaten eta txoste- nak aurkezteko zikloan iraunkortasunari buruzko informazioa sar dezaten bultzatzea, testuinguru global batean kokatzen saiatzen gara, GJH guztien arteko mendekotasuna azalduz. Kolonbiako kasuan, gai hori bereziki ga- rrantzitsua da, ezin baitira ulertu egungo enpresa-jarduera eta GJHen prozesu horrekin konprometitutako aldake- tak. Testuan zehar agerian geratu da garapen-eredua aldatu beharra dagoela, bakea, justizia soziala eraikitzeko mekanismo gisa, iraunkortasuna sustatuz, agenda global berritzailearekin bat etorriz.

    Irakurri PDF formatuan